• Etapy zakładania ogrodu

              Etapy zakładania ogrodu:

  • uporządkowanie terenu, zmiana ukształtowania terenu
  • wyznaczenie linii trawników/rabat wg projektu w terenie
  • wykonanie systemu automatycznego nawadniania: ewent.wykonanie odwodnienia terenu
  • budowa elementów małej architektury ogrodowej, budowa nawierzchni, tarasów, murków, zbiorników wodnych i in.
  • wykonanie oświetlenia
  • sadzenie roślin, ściółkowanie rabat
  • założenie trawników