• Etapy pracy nad projektem ogrodu

  Jak przygotować się do pierwszego spotkania z projektantem ogrodu?

  Przed pierwszym spotkaniem poproszeni Państwo zostaną o przygotowanie/skserowanie mapy geodezyjnej terenu. Dobrze jest dowiedzieć się wcześniej gdzie dokładnie przebiegają media (prąd, kanalizacja/szambo, gaz itp). Przydatny jest też projekt domu oraz inne projekty jakimi Państwo dysponują (projekt nawierzchni, ogrodzenia, aranżacji wnętrza domu, elewacji domu, garażu wolnostojącego itp.). Mogą to być dokumenty w wersji papierowej lub cyfrowej. Jeśli mają Państwo jakieś pomysły, przemyślenia dotyczące charakteru ogrodu lub programu ogrodowego mogą Państwo je sobie spisać. Czasami inwestorzy posiadają do wglądu wycinki z magazynów/literatury o tematyce ogrodniczej ze zdjęciami ogrodów/roślin, które szczególnie ich urzekły. Takie materiały również są bardzo cenne.

  Jak wygląda pierwsze spotkanie z projektantem ogrodu?

  Na pierwszym spotkaniu projektant ogrodów dokładnie inwentaryzuje teren, robi zdjęcia, porównuje mapy (o ile takie są w posiadaniu inwestora) ze stanem faktycznym. Podczas rozmowy projektant zbiera informacje o oczekiwaniach inwestora, jakie ma spełnić przyszły ogród. Pytamy o to, jak właściciele lubią spędzać wolny czas w ogrodzie, ile czasu (i czy w ogóle) będą w stanie poświęcić ogrodowi na jego pielęgnację, jakie są Państwo ulubione rośliny, ulubione kolory, materiały budowlane, czy posiadają Państwo/lub planują posiadać dzieci, psa itp. Podczas tego spotkania nastepuje podpisanie umowy na sporządzenie dokumentacji projektowej. Spotkanie trwa zazwyczaj ok. 1-2 godzin.

  Jak wyglądają początki pracy nad projektem i drugie spotkanie?

  Po zebraniu wszelkich informacji o przyszłym ogrodzie projektant zasiada do pracy. Sporządzamy zwykle dwie różne koncepcje ogrodu. Koncepcja ogrodu to rzut z góry ogrodu, na którym rozrysowane sa w skali poszczególne elementy zagospodarowania terenu typu: zabudowa (dom, garaż), sieć komunikacyjna (ścieżki, podjazdy, dodatkowe miejsce parkingowe), trawniki, ogródki warzywne, rabaty z nasadzeniami roślin, elementy małej architektury ogrodowej (ławki, pergole, miejsce na ognisko, altanka i in) oraz inne (śmietnik, buda dla psa, drewutnia itp.). Uzupełnieniem koncepcji są wizualizacje najważniejszych fragmentów ogrodu. Przygotowanie koncepcji zazwyczaj trwa ok.1-3 tygodni – w zależności od skomplikowania projektu oraz ilosci zleceń w danym czasie.

  Na drugim spotkaniu projektant omawia przygotowane koncepcje i razem z inwestorem dyskutuje na temat proponowanych rozwiązań projektowych. Inwestor podejmuje decyzję, które propozycje będą dalej uszczegóławiane.

  Ostatnia faza pracy nad projektem ogrodu – uszczegóławianie, przekazanie projektu

  Kiedy już ustalono wersje i wszystkie rozwiązania projektowe projektant wykonuje projekt właściwy. Na projekt nanoszone są wszelkie poprawki. Architekt dobiera szczegółowo gatunki i ilości roślin, określa użyte materiały. Jeśli dokumentacja wymaga dodatkowo przekrojów, szkiców, schematów czy też opracowania np. projektu oświetlenia projektant wykona je w końcowym etapie. Oprócz części graficznej projekt posiada również opis. W opisie znajdą się informacje o tym, jak należy postępować podczas realizacji ogrodu zgodnie z dokumentacją, jaki jest harmonogram prac, jakich materiałów, w jakiej ilości użyć. Kiedy ogród już powstanie pomocne będą informacje dotyczące zasad pielęgnacji ogrodu, które znajdą Państwo w naszym opracowaniu. W oparciu o gotowy projekt ogrodu możemy dla Państwa wykonać kosztorys realizacji ogrodu. Na ostatnim spotkaniu następuje przekazanie projektu oraz rozliczenie.