• Dokumentacja projektowa – co zawiera?

  Zazwyczaj typowa dokumentacja projektowa zawiera część opisową, projektową oraz kosztorys.

  Część opisowa dokumentacji zawiera:

  • opis terenu, opis koncepcji zagospodarowania terenu
  • wykaz roślin – w formie tabelarycznej zebrane sa wszystkie zinwentaryzowane oraz projektowane gatunki roślin, podana jest ilość roślin, nazwa łacińska i polska, odmiana, informacje dotyczące typu gleby, której należy użyć do sadzenia
  • wytyczne do realizacji ogrodu – cenne informacje jak postępować podczas samodzielnego zakładania ogrodu opartego o naszą dokumentację projektową wraz z harmonogramem prac
  • zasady pielęgnacji przyszłego ogrodu wraz z harmonogramem prac w ogrodzie
  • spis materiałów (ilość i jakość poszczegółnych materiałów potrzebnych do budowy ogrodu wg projektu)

  Część projektowa dokumentacji wykonana jest przy użyciu techniki komputerowej i obejmuje:

  • koncepcję zagospodarowania terenu (podział przestrzeni na poszczególne funkcje, kształty rabat, lokalizacja ciągów komunikacji pieszej, usytuowanie elementów małej architektury ogrodowej (grill, ławka, pergola i in.), na podstawie której sporządzany jest projekt,
  • projekt ogrodu techniczny- rzut z góry terenu z doborem gatunkowym roślin, zawierający wszystkie elementy ogrodowe: nawierzchnie ogrodowe, murki oporowe, schody, oczka wodne, fontanny ogrodowe, pergole, antany itp
  • przekroje, widoki detali – w zależności od potrzeby
  • projekt oświetlenia działki przedstawiony w rzucie z góry – oświetlenie ogrodowe (lampy ogrodowe – rozmieszczenie, oprawa lamp). Projekt oświetlenia wykonujemy zazwyczaj na życzenie klienta
  • dokumentacja jest uzupełniana na życzenie klienta o wizualizacje – szkice ręczne lub wizualizacje komputerowe

  Kosztorys wykonujemy na specjalne życzenie klienta i zawiera:

  • wykaz roślin z określonymi gabarytami (wysokość, szerokość, typ pojemnika) wraz z ich ceną
  • wykaz materiałów budowlanych typu: ziemia do sadzenia (m3 lub ilość worków), żwir na rabaty żwirowe (kg), kora sosnowa do ściółkowania rabat (m3 lub ilość worków), nasiona traw (kg) wraz z ich ceną
  • szczegółowa wycena prac wraz z ceną (typu uprzątnięcie terenu, posadzenie roślin, założenie trawnika z rolki itp)

  Całą dokumentację dostajecie Państwo w formie papierowej oraz elektronicznej (CD).
  Przedmiotem opracowania dokumentacji może być:

  projekt zagospodarowania ogrodu przydomowego,

  projekt zieleni miejskiej,

  zagospodarowanie zieleni wokół firmy lub lokalu usługowego,

  aranżacja tarasu/balkonu,

  projekt modernizacji ogrodu przydomowego lub zieleni miejskiej

  inwentaryzacja zieleni na potrzeby wycinki drzew i in.